U bent hier:
Home > Privacy Statement

Privacy Statement

Hiermee informeren wij u over de verwerking van uw privacy gevoelige gegevens door
J. de Beer BV en uw rechten volgens de privacy wetgeving.

1.      Wie is verantwoorderlijk voor de verwerking van de gegevens en hoe bereik ik de privacyfunctionaris?

Verantwoordelijk voor de gegevensverwerking is:

J. de Beer BV
Marchandweg 45
3771 MN Barneveld
T 0342 404740
F 0342 492972
M verkoop@jdebeer.com
vertegenwoordigd door: Directeur Mark de Beer
We zijn niet verplicht een Privacyfunctionaris aan te stellen.

2.      Voor welke doeleinden en op welke rechtsbasis worden de gegevens verwerkt?

We verwerken uw persoonlijke gegevens volgens de regelingen in de Algemene Verorderning Gegevensbescherming (AVG) en alle verdere relevante wetten slechts indien dit voor de informatievoorziening op onze website noodzakelijk is.

Bij uitsluitend informerend gebruik van de website, dus wanneer u zich niet aanmeldt, registreert of ons informatie in een contactformulier stuurt, registreren wij geen persoonlijke gegevens behalve de gegevens, die uw browser ons stuurt om u het bezoek aan de site mogelijk te maken. Dit zijn:

  • IP-Adres
  • Datum en tijd van het bezoek
  • Tijdsverschil met Greenwich Mean Time (GMT)
  • Inhoud van het verzoek (specifieke pagina)
  • Toegangsstatus/HTTP-Statuscode
  • De overgedragen datahoeveelheid
  • Website, waar het verzoek vandaan komt
  • Browser
  • Besturingssysteem
  • Taal en versie van de browser

Om de functionaliteit van de website te kunnen garanderen slaan we gegevens op in logbestanden. Deze bestanden dienen ook voor het garanderen van de veiligheid van de website en ter optimalisatie van de website door analyse van het bezoekgedrag.

Art. 6 deel 1 letter f van de AVG biedt de rechtsvoorwaarde voor het verwerken van de gegevens en het opslaan van de logbestanden.

Voor zover onze onderneming onderworpen is aan de wettelijke verplichting waarvoor het verwerken van persoonsgegevens noodzakelijk is, dan is art. 6, deel 1, letter c van de AVG hiervoor de rechtsvoorwaarde.

Persoonsgegevens kunnen aan onze IT dienstverleners voor het verzorgen van deze website beschikbaar gemaakt worden.

3.      Gegevensveiligheid

We onderhouden actuele technische maatregelen om de veiligheid van de gegevens te waarborgen, in het bijzonder ter beveiliging van uw persoonsgegevens bij de overdracht van gegevens en tegen de bekendwording voor derden. Deze maatregelen worden steeds aan de huidige stand van de techniek aangepast.

4.      Kinderen

We verwerken geen persoonsgegevens van minderjarigen. In het geval dat deze onbewust toch verkregen worden zullen wij deze direct bij bekendwording hiervan verwijderen.

5.      Kan ik bezwaar maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens?

U heeft het recht de verwerking van uw persoonsgegevens voor reclamedoeleinden te weigeren zonder opgaaf van redenen. Verwerken wij uw gegevens uit gerechtvaardigde belangen, kunt u deze verwerking in uw specifieke situatie weigeren. We zullen uw gegevens dan niet meer verwerken, tenzij wij aan kunnen tonen dat er zwaarwegende belangen zijn, die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of dat de verwerking noodzakelijk is voor het uitoefenen van rechtsaanspraken.

Om de website voor gebruikers beschikbaar te maken en om de functionaliteit te waarborgen, is het verwerken en opslaan van persoonsgegevens in logbestanden absoluut noodzakelijk. Daarom is hier geen bezwaar tegen mogelijk. Voor zover logbestanden worden opgeslagen, worden deze uiterlijk na 26 maanden verwijderd. Verdere verwerking van persoonsgegevens gebeurt niet.

6.      Heb ik de mogelijkheid bezwaar te maken?

Bent u van mening dat de verwerking van uw persoonsgegevens door ons in strijd met de wet is of om andere redenen in strijd met de wetgeving is, dan kunt u bij de verantwoordelijke privacy autoriteit bezwaar maken:

Autoriteit Persoonsgegevens

De Beer

Catalogus Editie 20

Wilt u onze nieuwe en gratis catalogus ontvangen? Vraag ‘m dan nu aan!

Onze klanten
Wij produceren voor gerenommeerde groothandelaren en industrieën.